O Inwestycji

Inwestycja polegająca pt.: „Budowa instalacji do chowu pstrąga tęczowego wraz z budową budynku w miejscowości Krągola, gmina Stare Miasto, powiat koniński” realizowana z  Programu Operacyjnego Ryby na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”, Działanie 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”.

Celem operacji jest: „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii opartych o wielokrotne wykorzystanie wody i jej biofiltracji (tzw. pełen recyrkulat)

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na czerwiec 2022r.Efektem operacji będzie zminimalizowanie ryzyka wpływu czynników  biologicznych poprzez odcięcie ryb od środowiska zewnętrznego (produkcja będzie odbywać się w hali), możliwość prowadzania produkcji w cyklu całorocznym poprzez zminimalizowanie np. wpływu temperatur na tucz ryb jak również zasobooszczędność wyrażająca się wielokrotnym wykorzystaniu wody. Wszystkie te czynniki sprawiają, iż hodowla ryb w pełnym recyrkulacie ma wiele zalet w stosunku do tradycyjnej hodowli prowadzonej na wodach otwartych.  W Polsce Trout System sp. z o.o. będzie wprowadzał technologię pełnego recyrkulatu jako jeden z pierwszych podmiotów na rynku.